KEU, Gävleborgs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kalkningseffektuppföljning Gävleborgs län. Omfattar kemisk effektuppföljning och bottenfauna provtagning på utvalda lokaler.
Godkänd
2011-02-23 17:01
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1979
-
Pågående
Gävleborg
Dalarna
Jämtland
2011-02-23 16:51
2016-11-28 15:14

Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1979 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1979 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvensen för sjöar 1ggr/år, vattendrag 4, 6 eller 10 ggr/år
Vattenfärg 1979 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvensen för sjöar 1ggr/år, vattendrag 4, 6 eller 10 ggr/år
Salthaltsförhållanden 1979 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvensen för sjöar 1ggr/år, vattendrag 4, 6 eller 10 ggr/år
Konduktivitet 1979 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvensen för sjöar 1ggr/år, vattendrag 4, 6 eller 10 ggr/år
Försurning 1979 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvensen för sjöar 1ggr/år, vattendrag 4, 6 eller 10 ggr/år
pH 1979 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvensen för sjöar 1ggr/år, vattendrag 4, 6 eller 10 ggr/år
Alkalinitet 1979 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvensen för sjöar 1ggr/år, vattendrag 4, 6 eller 10 ggr/år
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2010 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvensen för sjöar 1ggr/år, vattendrag 4, 6 eller 10 ggr/år
Kalcium 2010 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvensen för sjöar 1ggr/år, vattendrag 4, 6 eller 10 ggr/år
Magnesium 2010 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvensen för sjöar 1ggr/år, vattendrag 4, 6 eller 10 ggr/år