SRK, Dalbergså och Holmsån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom Dalberså och Holmsån finns provlokaler som är provtagna tidigare än det nu gällande kontrollprogramet. SRk programmet kommer att under 2011 att uppdateras.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Dalbergså-Holmsåns Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-25 10:19
2021-08-13 11:40

Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 2014 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö