SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:

• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Företag och kommuner bedriver samordnat recipientkontroll i Nordöstra Hälsinglands inlandsvatten. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram.

Programmet är reviderat senast år 2001.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nordöstra Hälsinglands Vattenvårdsförening
SRK, Samordnad recipientkontroll
1988
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-25 15:34
2012-06-01 09:09

Provtagning, provhantering och analyser genomförs i enlighet med rekommendationerna i Naturvårdsverkets undersökningstyp.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1988 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1995 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1995 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1995 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Suspenderade ämnen 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Molybden 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö