KEU, Blekinge län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kalkeffektuppföljning Blekinge län

Effektuppföljningen syftar till att ge underlag för bedömning av måluppfyllelse, optimera samt styra kalknings- och biologiska återställningsinsatser. Effektuppföljningen sker i form av vattenkemisk och biologisk uppföljning. Den vattenkemiska uppföljningen utgör basen i effektuppföljningsprogrammet och förekommer inom alla målområden. Utanför målområdena syftar den vattenkemiska uppföljningen till att optimera och styra kalkningsinsatserna. Uppföljningen av biologin syftar till att komplettera den vattenkemiska uppföljningen framförallt i områden där det vattenkemiska resultatet är osäkert samt att följa upp resultat av biologisk återställning. Den biologiska uppföljningen sker i form av nätprovfiske, bottenfaunaundersökningar och elfiske samt uppföljning av flodpärlmusselbestånd i vattendrag (eget delprogram).
Läs mer
Godkänd
2011-03-01 17:39
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
KEU, Kalkeffektuppföljning
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Blekinge
Kronoberg
Kalmar
Skåne
2011-02-27 18:02
2021-12-15 12:01

Undersökningstyper Elfiske i rinnande vatten
Startår 1994 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Fisk i rinnande vatten (VIX) 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser