RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regionala kalkreferenssjöar

Delprogrammet syftar till att förtäta referenssjönätet jämfört med det nationella urvalet.
Resultaten används för att beskriva det vattenkemiska tillståndet i små och mellanstora sjöar samt vid utvärdering av kalkeffektuppföljningen.

De sjöar som ingår i programmet ingick tidigare i det nationella referenssjöprogrammet.
Godkänd
2011-03-01 08:45
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
KEU, Kalkeffektuppföljning
RMÖ, Regional miljöövervakning
1997
-
Pågående
Blekinge
2011-02-27 18:15
2011-02-28 19:42

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1997 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö