RK, Örekilsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recpientkontrollen är inte samordnad. Munkedals kommun provtar stationerna som börjar på Ö. Dalslands miljökontor ansvarar för stationer som börjar på V. Arctic papers i Munkedal har två st punkter för vattenkemi i vattendrag (M14 och M15) samt fem st elfiskestationer.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Munkedals kommun
RK, Recipientkontroll
1979
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-28 10:27
2017-12-07 15:23

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1983 Slutår 2012
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1987 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1987 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1983 2014 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1983 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1983 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1983 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1983 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1983 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1983 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1983 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2003 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2003 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1997 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1987 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1987 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1983 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1983 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1983 2012 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö