SRK, Mariestadsfjärden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Vänerns vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1982
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-28 11:36
2019-01-07 13:00

SLU sköter provtagningen
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1982 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2010 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1982 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1994 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö