RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets syfte är att komplettera den nationella övervakningen av metaller och miljögifter i fisk med regionala lokaler som representerar bakgrundsbelastning utan lokal påverkan
Ej godkänd
2011-03-14 08:20
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2004
-
Pågående
Norrbotten
2011-02-28 12:14
2015-01-22 07:46

Övervakning av tungmetaller och kvicksilver i abborre.
Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
Startår 2004 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2004 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1 samlingsprov (á 10 abborrar) per lokal.
Kadmium och kadmiumföreningar 2004 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1 samlingsprov (á 10 abborrar) per lokal. Analys av metallhalt i lever.
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2004 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1 samlingsprov (á 10 individer) per lokal. Analys av metallhalt i muskel.
Bly och blyföreningar 2004 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1 samlingsprov (á 10 abborrar) per lokal. Analys av metallhalt i lever.
Nickel och nickelföreningar 2004 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1 samlingsprov (á 10 abborrar) per lokal. Analys av metallhalt i lever.
Särskilda förorenande ämnen 2004 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1 samlingsprov (á 10 abborrar) per lokal.
Arsenik 2004 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1 samlingsprov (á 10 abborrar) per lokal. Analys av metallhalt i lever.
Krom 2004 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1 samlingsprov (á 10 abborrar) per lokal. Analys av metallhalt i lever.
Zink 2004 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1 samlingsprov (á 10 abborrar) per lokal. Analys av metallhalt i lever.
Koppar 2004 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1 samlingsprov (á 10 abborrar) per lokal. Analys av metallhalt i lever.