RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att övervaka och uppskatta normala variationer hos kustfisk med avseende på beståndsutveckling, tillväxt och reproduktion i områden opåverkade av punktkällor. På så sätt kan miljötillståndet beskrivas och representativa referensvärden erhållas.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2004
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 12:45
2011-02-28 13:07

Undersökningstyper Provfiske i Östersjöns kustområden – Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät
Startår 2004 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 2004 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Fisk i kustvatten 2004 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2004 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Siktdjup 2004 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Temperaturförhållande 2004 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Temperatur 2004 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Salthaltsförhållanden 2004 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Salinitet (PSU) 2004 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser