SRK, Lygnern

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Omfattar Rolfsåns avrinningsområde.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Lyngnerns Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1972
-
Pågående
Västra Götaland
Halland
2011-02-28 13:45
2020-09-28 08:58

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1972 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1972 2012 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1972 2012 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1972 2018 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2019 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2015 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1972 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2015 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö