SRK, Lygnern

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Omfattar Rolfsåns avrinningsområde.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Lyngnerns Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1972
-
Pågående
Västra Götaland
Halland
2011-02-28 13:45
2020-09-28 08:58

Undersökningstyper Metaller i vattenmossa
Startår 1972 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 172 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 172 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 172 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 172 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 172 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 172 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 172 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 172 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö