RMÖ, Referenssjöar & Referensvattendrag vattenkemi, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att insamla grundläggande information om vattenkemiska förhållanden i några av länets sjöar och vattendrag. Övervakningen syftar även till att följa vattenkemiska förändringar och ge en beskrivning av inom- och mellanårscykler. Den vattenkemiska övervakningen är ett viktigt komplement till övrig miljöövervakning som sker i sötvattensmiljön. Kunskapen ger ett underlag till framtagandet av åtgärdsförslag som ökar möjligheten för hotade arter att finnas kvar i livskraftiga bestånd.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 14:44
2011-02-28 14:46
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Betarsjön, Mitt SE707100-155365 Betarsjön, Mitt SJÖ707027154763MITT Betarsjön Ångermanälven
2 Gransjön, Mitt SE692825-154535 Gransjön, Mitt SJÖ692866154650MITT Gransjön Ljungan
3 Juån SE691595-148854 Juån Juån Ljungan
4 Kläppsjöbäcken, uppst Gärdselet SE706580-156068 Kläppsjöbäcken, uppst Gärdselet VTNDRAG706581156066A01 Kläppsjöbäcken Ångermanälven
5 Kniptjärnsbäcken, upp Mejerstjärnen SE694150-147630 Kniptjärnsbäcken, upp Mejerstjärnen VTNDRAG694071147635A04 Rångebäcken Ljungan
6 Linån, bro till Sörlindsjö SE690765-155906 Linån, bro till Sörlindsjö VTNDRAG690799156504A12 Lindsjöån Ljungan
7 Lungsjön SE703887-152394 Lungsjön Lungsjön Ångermanälven
8 Malmån SE699100-156210 Malmån VTNDRAG699115156215A05 Malmån Ångermanälven
9 Navarn, Mitt SE694075-154528 Navarn, Mitt SJÖ694291154626MITT Navarn Ljungan
10 Navarån uppst. Holmsjön SE694466-154745 Navarån uppst. Holmsjön VTNDRAG694495154770A05 Navarån Ljungan
11 S. Bergsjön, Mitt SE706100-157725 S. Bergsjön, Mitt SJÖ706041157858MITT Södra Bergsjön Moälven
12 Storsjön, Norra delen SE693927-159512 Storsjön, Norra delen SJÖ693797159720NORR Storsjön Kustområde
13 Ulvsjöån, Mokojan SE690197-154176 Ulvsjöån, Mokojan VTNDRAG688861154529A10 Skansån Harmångersån
14 Viksbäcken, uppst. Kälstjärnen SE699970-163455 Viksbäcken, uppst. Kälstjärnen VTNDRAG700010163567A10 Viksbäcken Kustområde