RMÖ, Referenssjöar & referensvattendrag bottenfauna, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att insamla grundläggande information om bottenfaunan i några av länets sjöar och vattendrag. Övervakningen syftar även till att följa förändringar och ge en beskrivning av inom- och mellanårsvariationer av bottenfaunasamhället. Övervakningen är ett viktigt komplement till övrig miljöövervakning som sker i sötvattensmiljön och ska på ett representativt sätt visa om några storskaliga förändringar sker i länet.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1997
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 15:26
2011-02-28 15:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Betarsjön, exponerad bottenfaunalokal SE707095-155455 Betarsjön, exponerad bottenfaunalokal SJÖ707027154763EXP1 Betarsjön Ångermanälven
2 Gransjön, exponerad bottenfaunalokal SE692795-154475 Gransjön, exponerad bottenfaunalokal SJÖ692866154650EXP1 Gransjön Ljungan
3 Kläppsjöbäcken, nedre fors SE706612-156307 Kläppsjöbäcken, nedre fors VTNDRAG706581156066FOR1 Kläppsjöbäcken Ångermanälven
4 Kniptjärnsbäcken, bron SE694152-147616 Kniptjärnsbäcken, bron VTNDRAG694071147635FOR1 Rångebäcken Ljungan
5 Kvarnån, nedre fors SE703659-153562 Kvarnån, nedre fors VTNDRAG703596153634FOR2 Kvarnån Ångermanälven
6 Kärmsjöbäcken, nedre fors SE708490-154884 Kärmsjöbäcken, nedre fors VTNDRAG708165155035FOR1 Kärmsjöbäcken Ångermanälven
7 Malmån, nedre fors SE699096-156208 Malmån, nedre fors VTNDRAG699115156215FOR2 Malmån Ångermanälven
8 Navarn, exponerad bottenfaunalokal SE694291-154528 Navarn, exponerad bottenfaunalokal SJÖ694291154626EXP2 Navarn Ljungan
9 Navarån SE694462-154750 Navarån Navarån Ljungan
10 S. Bergsjön, exponerad bottenfaunalokal SE706091-157791 S. Bergsjön, exponerad bottenfaunalokal SJÖ706041157858EXP2 Södra Bergsjön Moälven
11 Storsjön, exponerad bottenfaunalokal SE693884-159533 Storsjön, exponerad bottenfaunalokal SJÖ693797159720EXP2 Storsjön Kustområde
12 Ulvsjöån, Mokojan SE690197-154176 Ulvsjöån, Mokojan VTNDRAG688861154529A10 Skansån Harmångersån
13 Viksbäcken, övre fors SE699973-163451 Viksbäcken, övre fors VTNDRAG700010163567FOR1 Viksbäcken Kustområde
14 Viskansbäcken SE692706-153257 Viskansbäcken Viskansbäcken Ljungan