RK torvtäkter, Gävleborgs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Neova AB och Härjedalens Miljöbränsle AB
RK, Recipientkontroll
1995
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-28 15:49
2011-02-28 16:03

Undersökningstyper
Startår 1995 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Vattenfärg 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Näringsämnen 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Totalkväve 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Totalfosfor 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Ammonium 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
TOC 1995 - 3 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Nitrat + nitrit 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Fosfat 2011 - 3 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Salthaltsförhållanden 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Konduktivitet 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Försurning 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
pH 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Alkalinitet 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Suspenderade ämnen 1995 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län