RMÖ, Miljögifter i insjöfisk, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att insamla information och förståelse om länets miljögiftsbelastning i sötvattensmiljön, främst för metaller som har skadliga effekter på levande organismer.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1980
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 16:01
2011-02-28 16:07

Undersökningen hade fram till 2007 olika finansieringskällor, därefter finansieras den med RMÖ-medel
Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
Startår 1980 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1980 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Uppehåll i analys 2000-2006
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1980 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Uppehåll i analys 2000-2006