SRK, Ronnebyån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-03-01 10:25
Sötvatten
Löpande program
Ronnebyåns vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1972
-
Pågående
Kronoberg
Kalmar
Blekinge
2011-02-28 16:32
2015-06-01 14:51

Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 0 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 0 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 0 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 0 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 0 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 0 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 0 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 0 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö