SRK, Bräkneån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-03-01 09:29
Sötvatten
Löpande program
Bräkneåns vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1987
-
Pågående
Kronoberg
Blekinge
2011-02-28 16:33
2021-11-23 15:15

Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 1987 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1987 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2010, 2016…
Kadmium och kadmiumföreningar 1987 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2010, 2016…
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1987 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2010, 2016…
Bly och blyföreningar 1987 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2010, 2016…
Nickel och nickelföreningar 1987 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2010, 2016…
Särskilda förorenande ämnen 1987 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2010, 2016…
Arsenik 0 2010 Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1987 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2010, 2016…
Zink 1987 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2010, 2016…
Koppar 1987 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2010, 2016…