SRK, Bräkneån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-03-01 09:29
Sötvatten
Löpande program
Bräkneåns vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1987
-
Pågående
Kronoberg
Blekinge
2011-02-28 16:33
2018-02-28 16:12

Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 1987 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 0 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 0 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 0 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 0 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnespåverkan växtplankton 0 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö