SRK, Bräkneån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-03-01 09:29
Sötvatten
Löpande program
Bräkneåns vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1987
-
Pågående
Kronoberg
Blekinge
2011-02-28 16:33
2018-02-28 16:12

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1987 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Syrgas 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Ljusförhållanden 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Vattenfärg 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Grumlighet 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Näringsämnen 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Totalkväve 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Totalfosfor 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
TOC 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Temperaturförhållande 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Temperatur 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Salthaltsförhållanden 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Konduktivitet 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Försurning 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
pH 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Alkalinitet 1987 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsår: 2004, 2007…
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö