SRK, Ljungan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll i Ljungan
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Intressegruppen för samordnad recipientkontroll i Ljungan
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 16:50
2011-03-01 14:48

Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 1974 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1978 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1995 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1976 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1974 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1978 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1984 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1984 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö