RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll, fiskodlingar i Omnefjärden, Ullångersfjärden och Nätrafjärden.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RK, Recipientkontroll
2005
-
Pågående
Västernorrland
2011-03-01 15:23
2019-06-11 19:37

Recipientkontroll fiskodling
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 2005 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2005 - 3 gånger per år SMHI
Klorofyll a 2005 - 3 gånger per år SMHI
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2005 - 3 gånger per år SMHI
Syrgas 2005 - 3 gånger per år SMHI
Ljusförhållanden 2005 - 3 gånger per år SMHI
Siktdjup 2005 - 3 gånger per år SMHI
Grumlighet 2005 - 3 gånger per år SMHI
Näringsämnen 2005 - 3 gånger per år SMHI
Totalkväve 2005 - 3 gånger per år SMHI
Totalfosfor 2005 - 3 gånger per år SMHI
TOC 2005 - 3 gånger per år SMHI
Fosfat 2005 - 3 gånger per år SMHI
Temperaturförhållande 2005 - 3 gånger per år SMHI
Temperatur 2005 - 3 gånger per år SMHI
Salthaltsförhållanden 2005 - 3 gånger per år SMHI
Salinitet (PSU) 2005 - 3 gånger per år SMHI