RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll, fiskodlingar i Omnefjärden, Ullångersfjärden och Nätrafjärden.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RK, Recipientkontroll
2005
-
Pågående
Västernorrland
2011-03-01 15:23
2019-06-11 19:37

Undersökningstyper Sediment – basundersökning
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalkväve 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vattenhalt 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glödförlust 2007 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning