RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att långsiktigt undersöka tillstånd och trender för vattenkvaliteten, främst surhet, organisk belastning, näringsstatus och metallinnehåll i obetydligt påverkade, små och mellanstora sjöar inklusive populationsutvecklingen för fisk i dessa sjöar.

I de regionala referenssjöarnas program ingår bestämning av tungmetaller i vatten och av kvicksilverhalt i ettårig abborre.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kronobergs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Kronoberg
Jönköping
2011-03-02 07:38
2015-05-11 13:19

Provfiske utförs vart tredje år
Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 1983 - Var tredje år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Fisk i sjöar (EQR8) 1983 - Var tredje år SLU, Institutionen för akvatiska resurser