RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att långsiktigt undersöka tillstånd och trender för vattenkvaliteten, främst surhet, organisk belastning, näringsstatus och metallinnehåll i obetydligt påverkade, små och mellanstora sjöar inklusive populationsutvecklingen för fisk i dessa sjöar.

I de regionala referenssjöarnas program ingår bestämning av tungmetaller i vatten och av kvicksilverhalt i ettårig abborre.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kronobergs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Kronoberg
Jönköping
2011-03-02 07:38
2015-05-11 13:19

Undersökningarna av vattenkemi görs 4 gånger om året
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö