SRK Tidan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Tidans Vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1981
-
Pågående
Västra Götaland
Jönköping
2011-03-03 09:16
2021-06-22 11:23

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1971 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Utgår och ersätts av absorbansmätning efter att under 2011 samkörts med Absorbans
Grumlighet 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2011 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2011 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2011 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2011 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2011 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2011 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2011 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2011 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2011 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2011 - Sex gånger vart tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2011 - Sex gånger vart tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 2011 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Suspenderade ämnen 1981 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2011 - Sex gånger vart tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2011 - 12 gånger var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö