KEU, Dalarnas län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med kalkeffektuppföljningen är att operativt övervaka effekten av kalkningarna. Kalkning har pågått i Dalarna sedan slutet på 1970-talet och från början provtogs nästan uteslutande sjöar. Från slutet på 1990- och början på 2000-talet har vattendragen börjat provtas frekvent.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1977
-
Pågående
Dalarna
Värmland
Örebro
2011-03-03 15:31
2015-05-13 13:57

RKEU sjö
Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 2000 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 2000 - - SLU, Institutionen för akvatiska resurser
RKEU sjö