KEU, Dalarnas län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med kalkeffektuppföljningen är att operativt övervaka effekten av kalkningarna. Kalkning har pågått i Dalarna sedan slutet på 1970-talet och från början provtogs nästan uteslutande sjöar. Från slutet på 1990- och början på 2000-talet har vattendragen börjat provtas frekvent.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1977
-
Pågående
Dalarna
Värmland
Örebro
2011-03-03 15:31
2015-05-13 13:57

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1977 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2007 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2002 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2007 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1977 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1977 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1977 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1977 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1977 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1977 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1977 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2007 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1977 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2007 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2007 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2007 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2007 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1977 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2007 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö