KEU i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kalkeffektuppföljningen innefattar båd kemiska och biologiska mätningar.
Som datavärd har angets SLU även om all data idag ännu inte har börjats levereras.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1973
-
Pågående
Västra Götaland
Halland
Jönköping
Värmland
Örebro
2011-03-03 17:13
2022-10-13 10:26

Vattenkemiska basprogrammet i kalkeffektuppföljningen i Västra Götalands län. Som datavärd har angivits SLU även om allt ännu inte levereras.
Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1973 Slutår -