KEU, Jämtlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Jämtlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
0
-
Pågående
Jämtland
Dalarna
Västernorrland
2011-03-04 14:21
2011-04-27 15:29

Undersökningstyper
Startår 1975 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1975 - annat Länsstyrelsen i Jämtlands län
Vattenfärg 1975 - annat Länsstyrelsen i Jämtlands län
Salthaltsförhållanden 1975 - annat Länsstyrelsen i Jämtlands län
Konduktivitet 1975 - annat Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försurning 1975 - annat Länsstyrelsen i Jämtlands län
pH 1975 - annat Länsstyrelsen i Jämtlands län
Alkalinitet 1975 - annat Länsstyrelsen i Jämtlands län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1987 - annat Länsstyrelsen i Jämtlands län
Kalcium 1987 - annat Länsstyrelsen i Jämtlands län
Magnesium 1987 - annat Länsstyrelsen i Jämtlands län