KEU, Östergötlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länsstyrelsen ansvarar för all effektuppföljning av kalkning i länet. Effektuppföljningen ska ge svar på om kalkningen uppnått sina kort- och långsiktiga mål samt ge underlag för fortsatt planering och optimering av kalkning och biologisk återställning.

Eftersom kalkningsverksamheten i länet är relativt liten med enbart ca 300 ton spridd kalk per år, är resurserna för effektuppföljning små. Länsstyrelsen har därför prioriterat kemisk effektuppföljning.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1979
-
Pågående
Östergötland
Södermanland
2011-03-07 08:31
2011-10-26 14:49

Länsstyrelsen ansvarar för all effektuppföljning av kalkning i länet. Effektuppföljningen ska ge svar på om kalkningen uppnått sina kort- och långsiktiga mål samt ge underlag för fortsatt planering och optimering av kalkning och biologisk återställning.
Eftersom kalkningsverksamheten i länet är relativt liten med enbart ca 300 ton spridd kalk per år, är resurserna för effektuppföljning små. Länsstyrelsen har därför prioriterat kemisk effektuppföljning.
Undersökningstyper
Startår 1979 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Temperaturförhållande 1979 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Östergötlands län
Stationer i målvattendrag provtas fr o m 2010 fem gånger per år och stationer i målsjöar provtas 1-2 gånger per år. Styrpunkter, referenspunkter och efterkontrollpunkter provtas en gång per år.
Försurning 1979 - 5 gånger per år Länsstyrelsen i Östergötlands län
Stationer i målvattendrag provtas fr o m 2010 fem gånger per år och stationer i målsjöar provtas 1-2 gånger per år. Styrpunkter, referenspunkter och efterkontrollpunkter provtas en gång per år.