RMÖ, Samordnad regional råvattenkontroll av grundvatten, Länsstyrelsen i Kronoberg

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att långsiktigt undersöka tillstånd och trender för vattenkvaliteten i större akviferer, vilka har betydelse för samhällens vattenförsörjning.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kronobergs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2004
-
Pågående
Kronoberg
2011-03-07 13:25
2015-02-20 11:16

Undersökningen påbörjades med 30 stationer år 2004 och kompletterades med ytterligare 4 stycken år 2007. Prover tas två gånger per år.
Undersökningstyper Grundvattenkemi, intensiv/integrerad
Startår 2004 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fosfat 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Barium 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Strontium 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvantitativa kvalitetsfaktorer
Grundvattennivå 2004 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning