KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övervakning av vattenkemi i Luleås innerfjärdar. Programmet startades 2004 i sin nuvarande form men olika kontrollprogram med varierande frekvens, parametrar och antal provtagningsstationer har pågått sedan 1990.
Godkänd
2011-03-14 08:21
Sötvatten
Löpande program
Luleå kommun
KÖ, kommunal övervakning
2004
-
Pågående
Norrbotten
2011-03-08 12:32
2019-06-28 12:48

Övervakning av vattenkemi i anslutning till kommunala reningsverk. Startår för reningsverkens stationer är 2005 med uppehåll åren 2011-2013 (enbart några prover 2013). De flesta stationer provtas två gånger per år.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 2005 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Syrgas 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Direktmätning i fält
Ljusförhållanden 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Grumlighet 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Näringsämnen 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Totalkväve 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Totalfosfor 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Ammonium 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
TOC 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Nitrat + nitrit 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Fosfat 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Temperaturförhållande 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Temperatur 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Salthaltsförhållanden 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Konduktivitet 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Försurning 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
pH 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Alkalinitet 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun
Absorbans 2005 - 2 gånger per år Luleå kommun