Kalkreferenssjöar, Dalarnas län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1983
2008
Avslutat
Dalarna
2011-03-08 13:20
2011-03-08 13:21

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2001 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 2001 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1984 2007 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1984 2007 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1983 1995 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2001 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2001 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2001 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2001 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2001 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2001 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1983 2008 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö