SRK, Ringsjöarna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Ringsjöns vattenråd undersöker kontinuerligt hur situationen i Ringsjöarna ser ut genom det löpande kontrollprogrammet. Detta används också för uppföljningen av Projekt Ringsjön. Kontrollprogrammet är utformat för att övervaka tillståndet och har för att kunna följa utfiskningsprojektet kompletterats med undersökningar av fisk, bottenfauna, djurplankton och simfåglar.
Undersökningarna följer det reviderade kontrollprogrammet som utarbetades under 1996. Det gällande programmet ansluter till de undersökningar som sedan 1975 utförts kontinuerligt i vattensystemet. Vattenkemidata från Ringsjöarna finns tillgänglig på SLU´s hemsida från och med 1944.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Ringsjöns Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1966
-
Pågående
Skåne
2011-03-09 11:18
2011-03-09 11:20

Vegetationskartering. Inventering av makrofyter längs 72 linjer i september. Karteringar av Ringsjöns undervattensvegetation har gjorts åren 1992, -93, -96, 2001, 2002 och 2009
Undersökningstyper Makrofyter i sjöar
Startår 1992 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makrofyter 1992 - Vart annat år Ekologgruppen i Landskrona AB