RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Delprogrammet startade 1984 med kontinuerlig vattenkemisk provtagning fyra gånger per år i okalkade sjöar för att kunna följa försurningsutvecklingen och ge referensmaterial till kalkade sjöar. Provtagning utfördes då i sju sjöar i norra Skåne, varav alla utom Bäen och Lillesjö övergick till Länsstyrelsens program för Regionala referenssjöar (tidigare kallat ”Regionala tidsseriesjöar”) 1995. Istället tillkom då fyra andra nationella sjöar och en regional sjö, Ellestadssjön, i södra Skåne. En tanke med programmet var att utvecklingen för referenssjöarna, som inte ska vara påverkade av direkta utsläpp, skulle kunna jämföras med resultatet från bl. a. riksinventeringarna av sjöar och vid utvärdering av förändringar i mer påverkade områden. I och med revideringen av det nationella programmet 2008 överfördes Dagstorpssjön från att ha varit nationell referenssjö till att ingå som regional referenssjö. Idag (2008) ska resultaten kunna användas vid jämförelse med omdrevssjöar samt nationella trendsjöar.

Delprogrammet omfattar kemisk-fysikaliska analyser i samtliga sjöar samt årliga analyser av växtplankton i Ellestadssjön. På sikt är intentionen att utöka med biologiska analyser, i första hand växtplankton i övriga sjöar.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1984
-
Pågående
Skåne
2011-03-09 11:40
2015-02-18 14:58

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1984 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1989 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1989 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1989 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1997 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1984 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1984 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1984 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1989 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1995 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö