KEU, Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I Västmanlands län sker vattenkemisk provtagning inom regional kalkeffektuppföljning (KEU) vid 117 provpunkter.

Den vattenkemiska provtagningen utförs enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp ”Vattenkemi - kalkeffektuppföljning”. I sjöar tas vattenproverna vid sjöutlopp främst under våren (i samband med islossning), i vattendrag sker provtagningen 4-6 gånger per år där vattenkemin bedöms vara som sämst.

Det huvudsakliga syftet med länets kemiska effektuppföljning är att få underlag för kalkningsplanering samt att kontrollera kemisk måluppfyllelse i målsjöar och målvattendrag.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1978
-
Pågående
Västmanland
Dalarna
Örebro
2011-03-09 13:30
2011-03-09 13:38

Vattenkemisk provtagning utförs vid 117 stationer i länet.
Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1978 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Försurning 1978 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Samtliga prover inom kalkeffektuppföljningen analyseras på pH, alkalinitet och vattenfärg
pH 1978 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Det kemiska målet med kalkningen är ett visst pH-värde som inte bör underskridas någon gång under året.
Alkalinitet 1978 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Det kemiska målet med kalkningen är ett visst alkalinitetsvärde.