SRK Hedströmmen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Hedströmmens vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1980
-
Pågående
Västmanland
Dalarna
Örebro
2011-03-09 14:52
2015-04-27 13:47

Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 1991 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1991 - Var tionde år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kadmium och kadmiumföreningar 1991 - Var tionde år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bly och blyföreningar 1991 - Var tionde år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nickel och nickelföreningar 1991 - Var tionde år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Särskilda förorenande ämnen 1991 - Var tionde år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Krom 1991 - Var tionde år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Zink 1991 - Var tionde år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Koppar 1991 - Var tionde år Länsstyrelsen i Västmanlands län