SRK Hedströmmen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Hedströmmens vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1980
-
Pågående
Västmanland
Dalarna
Örebro
2011-03-09 14:52
2015-04-27 13:47

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1980 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Syrgas 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Ljusförhållanden 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Siktdjup 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Näringsämnen 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Totalkväve 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Totalfosfor 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Ammonium 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Järn 2011 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Mangan 2011 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
TOC 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nitrat + nitrit 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Fosfat 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Prioriterade ämnen 2011 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kadmium och kadmiumföreningar 2011 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bly och blyföreningar 2011 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nickel och nickelföreningar 2011 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Temperaturförhållande 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Temperatur 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Särskilda förorenande ämnen 1980 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Krom 2011 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Zink 2011 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Koppar 2011 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Salthaltsförhållanden 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Konduktivitet 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Försurning 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
pH 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Alkalinitet 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Sulfat 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Klorid 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kalcium 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kalium 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Natrium 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Absorbans 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Magnesium 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Fluor 1980 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län