SRK Kolbäcksån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kolbäcksåns vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1965
-
Pågående
Dalarna
Västmanland
2011-03-09 15:15
2022-10-13 11:08

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1965 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1969 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö