SRK Kolbäcksån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kolbäcksåns vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1965
-
Pågående
Dalarna
Västmanland
2011-03-09 15:15
2011-07-04 08:59

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1965 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1980 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1980 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1969 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1969 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1969 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1969 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1969 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1969 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1969 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1969 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1969 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1978 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö