SRK Kolbäcksån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kolbäcksåns vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1965
-
Pågående
Dalarna
Västmanland
2011-03-09 15:15
2011-07-04 08:59

Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 1969 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1969 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 1969 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 1969 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1969 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 1969 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö