SRK Kolbäcksån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kolbäcksåns vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1965
-
Pågående
Dalarna
Västmanland
2011-03-09 15:15
2022-10-13 11:08

Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2011 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2011 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
IPS-index för Kiselalger 2011 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2011 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö