SRK Svartån-Västeråsfjärden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Mälarenergi
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Västmanland
2011-03-09 15:20
2011-07-04 09:01

Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 1974 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1978 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kl a 4 / år
Andel blågrönalger 1978 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kl a 4 / år
Trofiskt planktonindex (TPI) 1978 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kl a 4 / år
Klorofyll a 1978 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kl a 4 / år
Totalbiomassa 1978 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kl a 4 / år