SRK Köpingsån-Köpingsviken

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Intressentgruppen för samordnad recipientkontroll i Köpingsån-Köpingsviken
SRK, Samordnad recipientkontroll
1991
-
Pågående
Västmanland
2011-03-09 15:23
2011-07-04 08:57

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1991 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Syrgas 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Ljusförhållanden 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Siktdjup 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Näringsämnen 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Totalkväve 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Totalfosfor 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Ammonium 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Järn 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Mangan 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
TOC 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nitrat + nitrit 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Fosfat 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Prioriterade ämnen 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kadmium och kadmiumföreningar 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bly och blyföreningar 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nickel och nickelföreningar 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Temperaturförhållande 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Temperatur 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Särskilda förorenande ämnen 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Krom 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Zink 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Koppar 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Salthaltsförhållanden 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Konduktivitet 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Försurning 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
pH 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Alkalinitet 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Sulfat 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Klorid 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kalcium 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kalium 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Natrium 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Absorbans 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Magnesium 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Fluor 1991 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län