SRK Köpingsån-Köpingsviken

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Intressentgruppen för samordnad recipientkontroll i Köpingsån-Köpingsviken
SRK, Samordnad recipientkontroll
1991
-
Pågående
Västmanland
2011-03-09 15:23
2011-07-04 08:57

Undersökningstyper Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral
Startår 1991 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 1991 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
BQI 1991 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län