RK, Östhammars kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll Östhammars kommun
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Östhammars kommun
RK, Recipientkontroll
2000
-
Pågående
Uppsala
2011-03-09 15:25
2011-03-11 14:53

Undersökningens syfte är att beskriva och följa miljöpåverkan på recipienten från Östhamamrs reningsverk och tätort
Undersökningstyper
Startår 2000 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Syrgas 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Ljusförhållanden 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Siktdjup 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Näringsämnen 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Totalkväve 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Totalfosfor 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Temperaturförhållande 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Temperatur 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Salthaltsförhållanden 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Salinitet (PSU) 2000 - 5 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)