RK, Forsmarks kärnkraftverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Forsmarks kärnkraftverk
RK, Recipientkontroll
2009
-
Pågående
Uppsala
2011-03-09 16:35
2012-05-04 12:56

Provfiske med olika metoder och frekvens genomförs i två områden vid Forsmarks kärnkraftverk. I Öregrundsgrepen sker årligt provfiske i augusti med kustöversiktsnät (8 stationer) och Nordiska kustöversiktsnät (45 stationer), med referensområde i Finbofjärden på Åland, samt fiske av årsyngel och småfisk med sprängteknik under september (10 stationer). I Biotestsjön sker årligt fiske med kustöversiktsnät under vår och höst (5 stationer, ca 8 tillfällen), med ålryssjor under april och med sprängteknik under augusti (10 stationer, 3 tillfällen). Kontroll av fiskhälsa och åldersanalyser av abborre och mört samt registrering av vattentemperatur ingår i programmet.
Undersökningstyper
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 2009 - annat SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Provfiske med olika metoder och frekvens genomförs i två områden vid Forsmarks kärnkraftverk. I Öregrundsgrepen sker årligt provfiske i augusti med kustöversiktsnät (8 stationer) och Nordiska kustöversiktsnät (45 stationer), med referensområde i Finbofjärden på Åland, samt fiske av årsyngel och småfisk med sprängteknik under september (10 stationer). I Biotestsjön sker årligt fiske med kustöversiktsnät under vår och höst (5 stationer, ca 8 tillfällen), med ålryssjor under april och med sprängteknik under augusti (10 stationer, 3 tillfällen). Kontroll av fiskhälsa och åldersanalyser av abborre och mört samt registrering av vattentemperatur ingår i programmet.
Fisk i kustvatten 2009 - annat SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Provfiske med olika metoder och frekvens genomförs i två områden vid Forsmarks kärnkraftverk. I Öregrundsgrepen sker årligt provfiske i augusti med kustöversiktsnät (8 stationer) och Nordiska kustöversiktsnät (45 stationer), med referensområde i Finbofjärden på Åland, samt fiske av årsyngel och småfisk med sprängteknik under september (10 stationer). I Biotestsjön sker årligt fiske med kustöversiktsnät under vår och höst (5 stationer, ca 8 tillfällen), med ålryssjor under april och med sprängteknik under augusti (10 stationer, 3 tillfällen). Kontroll av fiskhälsa och åldersanalyser av abborre och mört samt registrering av vattentemperatur ingår i programmet.