SRK, Gullspångsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1968
-
Pågående
Västra Götaland
Örebro
Värmland
Dalarna
2011-03-11 08:30
2020-09-17 09:45

Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 1992 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Totalkväve 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Totalfosfor 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Prioriterade ämnen 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Kadmium och kadmiumföreningar 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Bly och blyföreningar 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Nickel och nickelföreningar 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Särskilda förorenande ämnen 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Arsenik 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Krom 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Zink 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Koppar 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Kobolt 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Vanadin 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Barium 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Tenn 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Glödförlust 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Alifater 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
Aromater 1992 - Var tionde år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund