SRK, Gullspångsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1968
-
Pågående
Västra Götaland
Örebro
Värmland
Dalarna
2011-03-11 08:30
2020-09-17 09:45

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1974 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 0 2012 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Parametern ersätts av absorbans efter tre års parallellkörning
Grumlighet 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Endast i Daglösen och Möckeln
TOC 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kjeldahlkväve 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 0 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2010 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö