SRK, Gullspångsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1968
-
Pågående
Västra Götaland
Örebro
Värmland
Dalarna
2011-03-11 08:30
2020-09-17 09:45

Undersökningstyper Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral
Startår 2010 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 1989 - Var tredje år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
BQI 1989 - Var tredje år Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund